Prijava

Kontakti

Narodni trgovački lanac d.o.o.
Soblinečka 55, 10360 Sesvete

Tel: + 385 1 6323 400
Fax: + 385 1 6323 401
E-mail: ntl@ntl.hr

 • NAGRADNA IGRA "NTL TE VODI U RIM"

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 4.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 4.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 4.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 4.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 3.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 3.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 3.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 3.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 2.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 2.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 2.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 2.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA -ARTIKLI 1.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA - ARTIKLI 1.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA - ARTIKLI 1.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA - ARTIKLI 1.CIKLUS

 • NAGRADNA IGRA ULOVI 2 SOMA KUNA

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 4.CIKLUS 12.-25.10.2017

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 4.CIKLUS 12.-25.10.2017

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 4.CIKLUS 12.-25.10.2017 A

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 3.CIKLUS 28.09.-11.10.2017

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 3.CIKLUS 28.09.-11.10.2017

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 3.CIKLUS 28.09.-11.10.2017

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 2.CIKLUS 14.-27.09.2017

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 2.CIKLUS 14.-27.09.2017

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 2.CIKLUS 14.-27.09.2017

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 1.CIKLUS 31.08.-13.09.2017.

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 1.CIKLUS 31.08.-13.09.2017.

 • NI KUPONE ISPUNI, KOŠARICU POPUNI 1.CIKLUS 31.08.-13.09.2017.

 • USKRŠNJA NAGRADNA IGRA 2017 2.CIKLUS 06.04. - 19.04.2017.

 • USKRŠNJA NAGRADNA IGRA 2017 2.CIKLUS 06.04. - 19.04.2017.

 • USKRŠNJA NAGRADNA IGRA 2017 2.CIKLUS 06.04. - 19.04.2017.

 • USKRŠNJA NAGRADNA IGRA 2017 2.CIKLUS 06.04. - 19.04.2017.

 • USKRŠNJA NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 1.CIKLUS 23.03. - 05.04.2017.

 • USKRŠNJA NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 1.CIKLUS 23.03. - 05.04.2017.

 • USKRŠNJA NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 1.CIKLUS 23.03. - 05.04.2017.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 4.CIKLUS 15.12.2016. - 28.12.2016.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 4.CIKLUS 15.12.2016. - 28.12.2016.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 4.CIKLUS 15.12.2016. - 28.12.2016.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 4.CIKLUS 15.12.2016. - 28.12.2016.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 3.CIKLUS 01.12.2016. - 14.12.2016.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 3.CIKLUS 01.12.2016. - 14.12.2016.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 3.CIKLUS 01.12.2016. - 14.12.2016.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 3.CIKLUS 01.12.2016. - 14.12.2016.

 • 15 GODINA S VAMA!

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 2.CIKLUS 17.11.2016. - 30.11.2016.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 2.CIKLUS 17.11.2016. - 30.11.2016.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 2.CIKLUS 17.11.2016. - 30.11.2016.

 • 15 GODINA S VAMA! NAGRADNA IGRA NTL GRUPE 1.CIKLUS 03.11.2016. - 16.11.2016.

Nagradne igre

NAGRADNA IGRA ULOVI 2 SOMA KUNA

KLASA UP/I-460-02/18-01/497

URBROJ:513-07-21-01/18-3

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) Narodni trgovački lanac d.o.o. Soblinec, Sesvete, Soblinečka 55 donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„ULOVI 2 SOMA KUNA“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „ULOVI 2 SOMA KUNA“
je društvo s ograničenom odgovornošću iz Soblinca, Sesvete, Soblinečka 55, MB  1627694, OIB 78344221376.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u maloprodajnim objektima društva  Narodni trgovački lanac d.o.o. i članica grupe NTL, a to su društva:
BAKMAZ d.o.o., Zadar,
BOSO d.o.o., Vinkovci,
GAVRANOVIĆ d.o.o. , Zagreb
PEMO  d.o.o., Dubrovnik
STUDENAC d.o.o., Omiš,
METSS d.o.o., Čakovec
TRGOSTIL d.d., Donja Stubica
TRGOVINA KRK d.d., Malinska

Članak 2.
Nagradna igra održava se u maloprodajnim objektima društva Narodni trgovački lanac d.o.o. i njegovih članica navedenih u članku 1. koja su dodatno obilježena prigodnim plakatom igre.
Nagradna igra odražavati će se u periodu od 30.08.2018. - 24.10. 2018 i ima samo jedno kolo.
Članak 3.

 Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na www.ntl.hr nakon dobivanja odobrenja, a prije 30.08.2018.

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske koji u vremenskom razdoblju od 30.08.2018. - 24.10. 2018. u bilo kojoj plakatom obilježenoj prodavaonici priređivača kupe jedan od niže navedenih proizvoda. Svi proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri biti će na polici obilježeni posebnim stoperom nagradna igra NTL te prikazani na plakatu u prodajnom mjestu.
Članak 5.

Ostvarenom kupovinom Kupac stječe pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri, na način da na poleđini kopije računa ili kupona kojeg preuzima na blagajni upiše slijedeće podatke: ime i prezime, točnu adresu stanovanja i broj mobitela, te ukoliko to nije prethodno navedeno na računu/kuponu onda je potrebno još upisati broj računa, datum i naziv prodajnog mjesta.

Tako ispisanu kopiju računa ili kupon potrebno je ubaciti u obilježenu  kutiju koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta.
Po proteku perioda nagradne igre svaka članica grupe NTL organizirati će da se sve kutije iz njenih trgovina skupe i računi, odnosno kuponi prebace u jedan bazen ( svaka članica grupe ima svoj bazen) Javno izvlačenje nagrada održati će se na dan 16.11.2018. s početkom u periodu od 10:00 – 12:00 sati ( točan popis adresa i vremena početka javnog izvlačenja biti će objavljen na www. ntl. hr )

Članak 6.

Svaki sudionik može ubaciti  neograničen broj ispisanih kopija računa tj. kupona.
Članak 7.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (supružnici i djeca).
Članak 8.

 Fond nagrada sastoji se od:

1. nagrada: poklon bon 2.000 kn, broj dobitnika 90
2. nagrada:poklon bon 1.000 kn, broj dobitnika 90
3. nagrada:poklon bon 200 kn, broj dobitnika 180

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi     306.000,00 kn
Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 9.

360 ( tristošezdeset)  sretnih dobitnika biti će izvučeno između svih pristiglih kupona ubačenih u nagradne kutije. Izvlačenje dobitnika biti će organizirano prema niže navedenom rasporedu:

Studenac će izvlačiti 10 dobitnika 1. nagrade, 10 dobitnika 2. nagrade i 60 dobitnika 3. nagrade
NTL će izvlačiti 10 dobitnika 1. nagrade, 10 dobitnika 2. nagrade i 40 dobitnika 3. nagrade
Boso će izvlačiti 10 dobitnika 1. nagrade, 10 dobitnika 2. nagrade i 20 dobitnika 3. nagrade
Metss će izvlačiti 10 dobitnika 1. nagrade, 10 dobitnika 2. nagrade i 10 dobitnika 3. nagrade
Gavranović će izvlačiti 10 dobitnika 1. nagrade, 10 dobitnika 2. nagrade i 10 dobitnika 3. nagrade
Trgovina Krk će izvlačiti 10 dobitnika 1. nagrade, 10 dobitnika 2. nagrade i 10 dobitnika 3. Nagrade
Pemo izvlačiti 10 dobitnika 1. nagrade, 10 dobitnika 2. nagrade i 10 dobitnika 3. nagrade
Trgostil će izvlačiti 10 dobitnika 1. nagrade, 10 dobitnika 2. nagrade i 10 dobitnika 3. nagrade
Bakmaz će izvlačiti 10 dobitnika 1. nagrade, 10 dobitnika 2. nagrade i 10 dobitnika 3. nagrade

U slučaju da izvučeni kupon nije važeći ( nije ostvaren u periodu trajanja nagradne igre, ne sadrži artikle koji su navedeni u čl.4 ovih pravila, ili ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila) biti će izvučen drugi.
 
Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija. O toku izvlačenja vodi se zapisnik.
Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na adresi www.ntl. hr u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnik nagrade biti će obaviješten o dobivenoj nagradi putem telefona ili pisanim putem u roku (8) dana od dana izvlačenja. 
Članak 11.

 Dobitnik nagradu može preuzeti u sjedištu onog društva u čijem je izvlačenju nagradu osvojio:

Narodni trgovački lanac d.o.o.: u Soblincu, Soblinečka 55, Sesvete
BAKMAZ d.o.o., Marijane Radev 14, Zadar
BOSO d.o.o., H.D.Genschera 22 b, Vinkovci
GAVRANOVIĆ d.o.o. ,Majstorska 9,  Zagreb
PEMO  d.o.o., Vukovarska 26,Dubrovnik
STUDENAC d.o.o., Četvrt Ribnjak 17, Omiš
METSS d.o.o., Žrtava fašizma 2a, Čakovec
TRGOSTIL d.d., Toplička cesta 16, Donja Stubica
TRGOVINA KRK d.d., Dubašljanska 80, Malinska
 
Nagrade se preuzimaju u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobitku nagrade, uz predočenje osobne iskaznice u sjedištu društva članice u čijem je izvlačenju nagradu osvojio.

Ukoliko se dobitnici nagrada ne jave u navedenom roku priređivač će ponoviti obavijest o dobitku nagrade te u obavijesti odrediti naknadni rok od 10 dana za preuzimanje nagrada.

Dobitnik nagrade prilikom preuzimanja nagrade potpisuje zapisnik o preuzimanju nagrade.


Članak 12.

Dobitnik nagrade nema pravo tražiti novčanu isplatu protuvrijednosti osvojene nagrade.

Dobitnik nagrade svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaju da se njegovo ime i fotografije koriste u promidžbene svrhe.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 13.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 14.
 Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.ntl. hr

Članak 15.

 Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
 Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade odobrenje i budu objavljena na web stranicama www.ntl. hr.

Članak 16.
 Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.
Članak 17.

 U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

DIREKTOR  
Martin Evačić mr.sc 

           

 

Opširnije...

DOBITNICI NAGRADA NAGRADNE IGRE "VOLIM LJETO"

U nagradnoj igri "VOLIM LJETO" izvučeni su niže navedeni dobitnici nagrada:

HIDROMASAŽNI BAZEN dobili su:

Siniša Kolaković, Zagreb

Zdravko Šarec, Šašinovec

Ivanka Pjevač Bizovac

Šara Kelemen Osijek

 

VRTNU GARNITURU dobili su:

Ljubica Rukav, 49232 Radoboj

Zvonko Glavinić, 47250 Duga Resa

Erika Babac, 47250 Duga Resa

Aleksandra Tot, 31309 Kneževi Vinogradi

Bruno Majdenić, 31550 Bocanjevci

Danijela Bertić, 31418 Gorjani

 

TABLET Lenovo TAB 8“ 16 GB LTE dobili su:

Dragica Prekupec, 42000 Varaždin

Andreja Livojević, 47250 Mrežnički Varoš,Duga Resa

Tamara Katić, 47250 Duga Resa

Branko Perko, 10382 Blaškovec

Noa Zmaić, 35212 Stari Perkovci

Ivana Tonkovac, 31000 Osijek

Mario Mustafi, 33523 Čađavica

Danijela Balog, 31000 Osijek

 

VRTNI ROŠTILJ dobili su:

Marijan Radinović, 47250 Duga Resa

Rajka Kus, 10362 Vurnovec

Cvijeta Višnić, 47250 Duga Resa

Petra Vrančić Lež, 49210 Zabok

Marina Šijanski, 10363 Belovar

Dražen Jurak, 31309 Grabovac

Deni Bočkinac, 31552 Bočkinci

Marija Kavicki, 31551 Belišće

Anita Cvitkušić, 31326 Novi Čeminac

Mirjana Ivanac, 33520 Slatina

 

Mobitel LG K4 2017 dobili su:

Elizabeta Šalković, 49000 Krapina

Drenka Perlić, 10250 Lučko

Nenad Bahlen, 10363 Moravče

Tajana Babić, 10000 Zagreb

Franjo Mićanović, 10360 Soblinec

Zoran Capan, 47264 Rebrovići, Tounj

Mato Damjanović, 31410 Strizivojna

Antun Gorffi, 31542 Lacići

Goran Pivić, 31000 Osijek

Blaženka Obšivač, 33523 Čađavica

Josip Jašinski, 31000 Osijek

Blanka Jambrečina, 31000 Osijek

 

Čestitamo sretnim dobitnicima!

Opširnije...

DATUM IZVLAČENJA NI

Poštovan kupci,

Izvlačenje nagradne igre Narodnog trgovačkog lanca d.o.o. "VOLIM LJETO" održati će se 23.08.2018. u slijedećim prodajnim mjestima;

1) Prodajno mjesto Lučko 107, Puškarićeva 15, 10250 Lučko u 12:00 sati

2) Prodajno mjesto Revita VBK, Vijenac Ivana Meštrovića 14F, 31000 Osijek u 12:00 sati
 

SRETNO!

Vaš NTL!

Opširnije...
Clanice