SVAKOG DANA BANANA - NAGRADNI NATJEČAJ

Pravila nagradnog natječaja „#SvakogDanaBanana“

Članak 1: Organizator

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „#SvakogDanaBanana” (dalje: Natječaj) je Narodni trgovački lanac d.o.o., Soblinečka 55, 10360 Sesvete, OIB: 78344221376.

Članak 2: Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja

Nagradni natječaj „#SvakogDanaBanana ” (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici NTL (https://www.facebook.com/NtlNarodniTrgovackiLanac/) i na web stranici www.ntl.hr.

Nagradni natječaj traje od 21.5.2020. godine do 27.5.2020. godine, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3: Područje promocije

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Facebook stranici Organizatora https://www.facebook.com/NtlNarodniTrgovackiLanac/ i na web stranici www.ntl.hr.

Članak 4: Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja. Za sudjelovanje maloljetnika suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ako je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima. U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Članak 5: Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u Natječaju Sudionik treba na Facebooku postaviti kreativnu fotografiju s bananom kupljenom u NTL-u (treba sačuvati račun) uz hashtag #SvakogDanaBanana ili može fotografiju poslati na email ntl@ntl.hr.

Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6: Odabir dobitnika

Stručni žiri odabrat će ukupno 50 dobitnika na temelju kreativnosti. Stručni žiri sastoji se od tri (3) osobe i to: Martina Erdeljac Vojak, Antonio Karlović i Marijan Mihić.

Dobitnik nagradnog natječaja bit će objavljen u roku od 2 (slovima: dva) dana nakon završetka nagradnog natječaja, odnosno do 29.5.2020. godine na Facebook stranici https://www.facebook.com/NtlNarodniTrgovackiLanac/ i na web stranici www.ntl.hr. Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno sukladno odredbi članka 12. ovih Pravila.

Članak 7: Fond nagrada koji utvrđuje Organizator

Fond nagrada se sastoji od:

50 x nagrada

Jedan Sudionik nagradu može osvojiti samo jednom.

Dobitnici biraju jednu od nagrada od ponuđenih:

  • Majice bijele XL
  • Majice zelene S
  • Pregače crne
  • Pregače crvene/bordo
  • Vrečice bijele
  • Kape zelene

 

Članak 8: Kako preuzeti nagradu

Nakon završetka Natječaja, dobitnik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten putem objave na Facebook stranici NTL (https://www.facebook.com/NtlNarodniTrgovackiLanac/) na kojoj se odvijao Natječaj ili putem emaila. Dobitnik treba putem poruke u inboxu Organizatoru javiti svoje puno ime i prezime i adresu i javiti u kojoj će NTL poslovnici preuzeti nagradu.

Članak 9: Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

· sudionik prekrši Pravila;

· sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;

· se ne pridržavaju teme Natječaja;

· sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 10: Pogreške i neregularne prijave

Pogrešne ili nepotpune prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. U slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu objaviti od strane Organizatora i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Advans Adria, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Advans Adria ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog natječaja, odnosno do isteka zastarnog roka za potraživanje temeljem ovog natječaja.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Članak 12: Objava dobitnika

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno na službenoj Facebook stranici Organizatora i na web stranici www.ntl.hr u roku od 1 (slovima: jednog) dana nakon završetka Natječaja, odnosno do 29.5.2020. godine. (https://www.facebook.com/NtlNarodniTrgovackiLanac/).

Članak 13: Porezi

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 14: U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15: Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/NTL-1693930774015524/.

Članak 16: Izmjene pravila

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/NTL-1693930774015524/ i na www.ntl.hr.

 

Kolačići