SIR EDAMAC 300 g TOJETO

Vrsta proizvoda: Sirevi i jaja

Jedinica mjere u prodaji: 1 kg

EAN code jediničnog proizvoda: 3856003944911

Slika proizvoda u visokoj rezoluciji