Prijava

Kontakti

Narodni trgovački lanac d.o.o.
Soblinečka 55, 10360 Sesvete

Tel: + 385 1 6323 400
Fax: + 385 1 6323 401
E-mail: ntl@ntl.hr

  • Puni naziv: SIR DALMAR 1KG
  • Vrsta proizvoda: Sirevi i jaja
  • Marka proizvoda:
  • Jedinica mjere u prodaji: 1KG
  • EAN code jediničnog proizvoda: 2735010

Galerija

Clanice